Lợi ích cho người dùng
Lợi ích của người dùng đã đăng ký


Sau khi tạo tài khoản người dùng, bạn không phải nhập đi nhập lại thông tin cá nhân và thông tin liên hệ mỗi khi đặt phòng. Thông tin này đã được lưu trữ trong tài khoản và tất cả những gì bạn phải làm là đăng nhập. Tài khoản người dùng của bạn cũng cho phép bạn dễ dàng xem và quản lý tất cả các đặt trước hiện tại và trước đây của mình. Nếu kế hoạch của bạn thay đổi và bạn cần thay đổi ngày hoặc giờ đặt chỗ, bạn có thể dễ dàng thực hiện trực tuyến. Thay đổi đặt chỗ trực tuyến nhanh hơn và thuận tiện hơn nhiều so với gọi điện thoại hoặc đến gặp trực tiếp. Một ưu điểm khác của đặt chỗ trực tuyến là khả năng thêm các mục yêu thích vào danh sách. Danh sách này có thể hữu ích cho những khách truy cập thường sử dụng các dịch vụ giống nhau hoặc đến thăm các địa điểm giống nhau. Sau khi mục được thêm vào danh sách, không cần phải tìm kiếm lại mục đó. Một số nhà cung cấp dịch vụ cũng chỉ cho phép đặt chỗ cho người dùng đã đăng ký.

Tôi có một công ty và tôi muốn khách hàng đặt hàng trực tuyến miễn phí.

Thử miễn phí
Tôi có một công ty và tôi muốn khách hàng đặt hàng trực tuyến miễn phí - ảnh
Dành cho những người không muốn xếp hàng chờ đợi. Tereza và Adéla sử dụng hệ thống Dự trữ.