Lợi ích cho nhà cung cấp (công ty)
Mở API


API mở cũng có nghĩa là chúng tôi sẵn sàng cộng tác với các công ty và nhà phát triển khác. Chúng tôi cung cấp tài liệu để giúp kết nối hệ thống của chúng tôi với các ứng dụng khác dễ dàng nhất có thể. API mở của chúng tôi cũng có nghĩa là chúng tôi linh hoạt và sẵn sàng đổi mới. Chúng tôi muốn các dịch vụ của chúng tôi hiệu quả và mang lại lợi ích cho khách hàng nhiều nhất có thể. Sử dụng API mở có thể rất hữu ích cho các doanh nghiệp và tổ chức muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi kết hợp với các ứng dụng và hệ thống khác, chẳng hạn như kết hợp với hệ thống quản lý khách hàng của riêng họ. Hoặc họ có thể sử dụng thông tin của chúng tôi về các ngày có sẵn để đồng bộ hóa với lịch của riêng họ.

Tôi có một công ty và tôi muốn khách hàng đặt hàng trực tuyến miễn phí.

Thử miễn phí
Tôi có một công ty và tôi muốn khách hàng đặt hàng trực tuyến miễn phí - ảnh
Dành cho những người không muốn xếp hàng chờ đợi. Tereza và Adéla sử dụng hệ thống Dự trữ.