Arnika - ordinace pro děti a dorost, s.r.o.


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Očkování Pfizer/BNT nad 12let a dospělí 6 min. Thanh toán BH
Očkování Moderna 3. dávka 6 min. Thanh toán BH
Očkování Pfizer/BNT pro děti 5-11let 6 min. Thanh toán BH