Bc. Michaela Mareček Panenka


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Angličtina 60 min. Miễn phí
Španělština 60 min. Miễn phí
Ostatní jazyky 60 min. Miễn phí