Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Bc. Soňa Komárková
Baby Art Foto


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Děti, rodina - ateliér 60 min. 2.900 Kč Đặt hàng
Těhotenství - ateliér 60 min. 2.900 Kč Đặt hàng
Mini ateliér -10 fotografií 30 min. 2.000 Kč Đặt hàng
Děti 2-10 měsíců 45 min. 2.500 Kč Đặt hàng