CÉVNÍ CENTRUM České Budějovice s.r.o.
Cévní Centrum České Budějovice s.r.o. - Lékařský dům Géčko


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Očkování Covid 19 vakcínou Pfizer Comirnaty 30 min. Thanh toán BH