Denis Pagáč - Kameraman
Denis Pagáč


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Letecké práce 60 min. 2.500,00 Kč
Běžné kameramanské práce 60 min. 1.000,00 Kč