Denis Pagáč - Kameraman
Denis Pagáč


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Letecké práce 60 min. 2.500,00 Kč
Běžné kameramanské práce 60 min. 1.000,00 Kč