Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Python 1 60 min. 250,00 Kč
Úkon 2 60 min. Miễn phí
Úkon 3 60 min. Miễn phí