Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Vánoční focení 30 min. 750,00 Kč