Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Online konzultace s vyučujícím 15 min. Miễn phí