Holub & Holub advokáti
Advokátní kancelář Kopřivnice


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Videohovor s advokátem 30 min. 1.600,00 Kč
Osobní schůzka s advokátem 45 min. 1.800,00 Kč