Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Hudební třída Etuda, Jičín - Patrik Erlebach
Hudební třída Etuda, Jičín


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Lekce hry na klavír 60 min. 200 Kč Đặt hàng
Lekce hry na ukulele 60 min. 200 Kč Đặt hàng
Lekce sólového zpěvu 60 min. 200 Kč Đặt hàng
Lekce sborového zpěvu 60 min. 60 Kč Đặt hàng