Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Dámský střih 60 min. 600,00 Kč
Pánský střih 30 min. 450,00 Kč
Dětský střih-dívky 60 min. 490,00 Kč
Dětský střih-chlapci 30 min. 300,00 Kč
Barvení 120 min. 1.600,00 Kč
Melír 150 min. 2.000,00 Kč
Balayage 180 min. 2.400,00 Kč
Olaplex kůra 80 min. 950,00 Kč