Livian s.r.o.
CTPark Pohořelice


Về công ty

Về chúng tôi

CTPark Pohořelice, Průmyslová 1502, 691 23 Pohořelice.

Vedle haly Geis CZ.

Nơi để tìm thấy chúng tôi

Địa chỉ: Průmyslová 1502, Brno, 69123, Česká republika
Tọa độ: lat: 48.9717478, long: 16.5237423 Điều hướng

Chủ nhân: juhasz@livian.cz