Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Klasická masáž - záda, šíje 45 min. 500,00 Kč
Klasická masáž - částečná 60 min. 600,00 Kč
Klasická masáž - celotělova 90 min. 880,00 Kč