Masážní salon Lucie


Nhiệm vụ

Klasická masáž - záda, šíje


Độ dài của hành động: 45 min.
Giá mỗi hành động: 500 Kč

Đặt hàng

Klasická masáž - částečná


Độ dài của hành động: 60 min.
Giá mỗi hành động: 600 Kč

Đặt hàng

Klasická masáž - celotělova


Độ dài của hành động: 90 min.
Giá mỗi hành động: 880 Kč

Đặt hàng