Medikeo Ambulance s.r.o. - praktický lékař pro dospělé


Về công ty

Về chúng tôi

Ambulance praktického lékaře pro dospělé.

Očkování proti COVID 19 vakcínou Pfizer.

Nơi để tìm thấy chúng tôi

Địa chỉ: Vodárenská 756/10, Karlovy Vary, 36001, Česká republika
Tọa độ: lat: 50.237433, long: 12.8640219 Điều hướng

Chủ nhân: MUDr. Václav Joza

Điện thoại: +420778092438