MeDiLa spol. s r.o.
Brno - Campus


Chọn một dịch vụ
Brno - Campus

Brno - Campus

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr krve 15 min. Thanh toán BH
OGTT - těhotné 180 min. Thanh toán BH
OGTT - ostatní 180 min. Thanh toán BH