MeDiLa spol. s r.o.
Brno - Palackého


Chọn một dịch vụ
Brno - Palackého

Brno - Palackého

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr krve 15 min. Theo diễn
OGTT - těhotné 180 min. Thanh toán BH
OGTT - ostatní (ne těhotné) 180 min. Thanh toán BH