MeDiLa spol. s r.o.
Hradec Králové - poliklinika Bavlna


Chọn một dịch vụ
Hradec Králové - Bavlna

Hradec Králové - Bavlna

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr krve 15 min. Thanh toán BH
OGTT. 240 min. Thanh toán BH