MeDiLa spol. s r.o.
Pardubice - Holice


Chọn một dịch vụ
Pardubice - Holice

Pardubice - Holice

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr krve 15 min. Thanh toán BH
OGTT 180 min. Thanh toán BH