MeDiLa spol. s r.o.
Žamberk


Chọn một dịch vụ
Žamberk

Žamberk

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Odběr krve 15 min. Thanh toán BH
OGTT - těhotné 180 min. Thanh toán BH
OGTT - ostatní 180 min. Thanh toán BH