Město Mnichovo Hradiště
COVID-19 - AG test zaměstnanců města


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 09:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba Đã đóng cửa
Thứ tư Chỉ dành cho đơn đặt hàng
Thứ năm 07:00 - 09:30 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ sáu Đã đóng cửa
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Đã đóng cửa