Chọn một dịch vụ
Správní odbor

Správní odbor

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Czech Point 15 min. Theo diễn
Czechpoint - autorizovaná konverze do dvou listů 15 min. Theo diễn
Czechpoint - autorizovaná konverze více jak dvou listů 60 min. Theo diễn
Matrika 30 min. Theo diễn
Evidence obyvatel 30 min. Theo diễn