PhDr. Jarmila Holášková
Psychoterapie Frenštát


Chọn một dịch vụ
Psychoterapie Frenštát

Psychoterapie Frenštát

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Osobní psychoterapie 50 min. 1.200,00 Kč
Online psychoterapie 50 min. 1.200,00 Kč
Skupinová online psychoterapie pro slečny (13-17) zaměřeno na úzkosti 120 min. 500,00 Kč