Mgr. Martin Křepelka
Hlavní provozovna


Chọn một danh mục hành động

Ordinace 1

Nhiệm vụ

Preventivní prohlídka


Độ dài của hành động: 10 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng

Trhání zubu (15/25)


Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Theo diễn

Đặt hàng

Resekce dásně (50/60)


Độ dài của hành động: 48 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng