Mgr. Martin Křepelka
Hlavní provozovna


Chọn một dịch vụ
Ordinace 1

Ordinace 1

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Preventivní prohlídka 10 min. Thanh toán BH
Trhání zubu (15/25) 15 min. Theo diễn
Resekce dásně (50/60) 48 min. Thanh toán BH