Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Mgr. Petr Tupý


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Servisní zásah prezenčně 30 min. 400 Kč Đặt hàng
Servisní zásah vzdáleně 15 min. 150 Kč Đặt hàng
IT ambulance 60 min. 1.200 Kč Đặt hàng