Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Očkování COVID-19 10 min. Thanh toán BH