Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Nemocnice Milosrdných bratří, antigenní testy


Giờ mở cửa

Thứ hai 07:00 - 11:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ ba Chỉ dành cho đơn đặt hàng
Thứ tư 07:00 - 11:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ năm Chỉ dành cho đơn đặt hàng
Thứ sáu 07:00 - 11:00 (chỉ dành cho đơn đặt hàng)
Thứ bảy Đã đóng cửa
Chủ nhật Chỉ dành cho đơn đặt hàng