Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Písek, a.s. - Odběrové místo PCR


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
PCR testy - antigenní testy 10 min. Thanh toán BH
PCR testy - samoplátci, Antigeny 10 min. Theo diễn