Đặt lịch mới

Mamografické vyšetření

Chắc chắn Hành động Giá của hoạt động Độ dài của hành động
TRIVISION s.r.o. - Mamografický screening Mamografické vyšetření Thanh toán BH 7 min.

Zásady pro objednávání mamografického screeningu: Věk 45 let a výše, vystavená žádanka na preventivní mamografické vyšetření praktickým lékařem nebo gynekologem.

Tiếp tục bằng cách điền vào biểu mẫu nếu bạn chưa có tài khoản người dùng và không quan tâm đến việc đăng ký.
Chọn một ngày
Năm
ngày