Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Hodinová lekce - individuální 45 min. 300,00 Kč
Hodinová lekce - společná 45 min. 200,00 Kč
Stříhání pejska 60 min. 500,00 Kč