Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

OKB Lab, a.s.
OKB Lab, a.s. - Litvínov Tylova


Ôn tập

Pavel T. 30.06.2021

Hành động: Antigenní testy - pro veřejnost

Iveta Š. 23.06.2021

Hành động: Antigenní testy - pro veřejnost

Petr U. 04.06.2021

Hành động: Antigenní testy - pro veřejnost

Yveta J. 03.06.2021

Hành động: PCR vyšetření COVID-19 (samoplátce)

Jaroslava B. 05.05.2021

Hành động: Antigenní testy - pro veřejnost

Dagmar S. 04.05.2021

Hành động: Antigenní testy - pro veřejnost

Roman O. 20.04.2021

Hành động: Antigenní testy - pro veřejnost