Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

STK Havířov
Provozovna STK Český Těšín


Ôn tập

Michal D. 20.09.2021

Hành động: STK ČT - Osobní vozidlo bez emisí

Radim W. 19.09.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Stanislav K. 15.09.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Lukáš P. 15.09.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

luboš S. 14.09.2021

Hành động: STK ČT - Přívěsný vozík nákladní do 750 kg O1

Markéta P. 09.09.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Marta J. 09.09.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Ondřej Š. 09.09.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Jindřich K. 08.09.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Ondřej K. 08.09.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Lenka S. 06.09.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Lukáš G. 06.09.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Zbigniew Władysław T. 03.09.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Stanislav C. 01.09.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Robert B. 31.08.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Jan R. 30.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Barbora M. 30.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Karel C. 27.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Krzysztof K. 24.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Petra B. 24.08.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Lucie H. 20.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Lucie H. 20.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

David T. 19.08.2021

Hành động: Emise ČT - opak. měř. emisí

Martina H. 12.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Robin B. 10.08.2021

Hành động: STK ČT - Přívěsný vozík nákladní do 750 kg O1

Zdislav S. 10.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise LPG

Tomáš G. 09.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Ivan S. 09.08.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Lubomír R. 02.08.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Petr S. 30.07.2021

Hành động: STK ČT - Přívěsný vozík nákladní do 750 kg O1

Viliam K. 30.07.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Miroslav P. 27.07.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Lešek K. 27.07.2021

Hành động: STK ČT - Přívěsný vozík nákladní do 750 kg O1

Andrea G. 26.07.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Tomáš R. 23.07.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Antonín T. 23.07.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Jiří T. 20.07.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Jindřich K. 14.07.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Milan K. 13.07.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Tomas H. 09.07.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Petr S. 09.07.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Karel H. 09.07.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Matouš H. 07.07.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Marian P. 25.06.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Antonín K. 24.06.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Radim G. 16.06.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Tomáš S. 16.06.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Petr P. 16.06.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Marian K. 12.06.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Norbert Ž. 12.06.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Ondřej K. 08.06.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Milan S. 01.06.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Andrea R. 31.05.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Martin C. 27.05.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola při dovozu

Daniel Š. 26.05.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Michal W. 25.05.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Ewa W. 18.05.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Martin S. 18.05.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Michaela N. 13.05.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Ivana N. 30.04.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Otmar S. 27.04.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Petr G. 26.04.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Kelecsény L. 23.04.2021

Hành động: STK ČT - motocykl

Denis S. 31.03.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Zdeněk Š. 26.03.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Rostislav D. 25.03.2021

Hành động: STK ČT - nákladní vozidlo do 3,5 t + emise nafta

Radek S. 10.03.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Stavební Bytové Družstvo T. 08.03.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Ota S. 27.02.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Bogdan H. 25.02.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Martin S. 25.02.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Milan M. 20.02.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

David K. 18.02.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Filip S. 14.02.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Miroslav M. 03.02.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Radovan M. 03.02.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Konrad G. 29.01.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Marek B. 29.01.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise LPG

Tomáš S. 27.01.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Michal K. 25.01.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Pavel D. 18.01.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Daniel Š. 18.01.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

František V. 15.01.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Petr J. 14.01.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

David M. 14.01.2021

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

František K. 13.01.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Petr B. 08.01.2021

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Stanilav G. 17.12.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Petra S. 15.12.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Zdislav S. 15.12.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Petr P. 14.12.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Kamil S. 09.12.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Veronika H. 09.12.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

David T. 08.12.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Robert W. 07.12.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Marian Č. 03.12.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Pavel S. 02.12.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Milan G. 27.11.2020

Hành động: STK ČT - Přívěsný vozík nákladní do 750 kg O1

Tomasz M. 27.11.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Vítězslav F. 27.11.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Tomáš S. 25.11.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Zuzana K. 18.11.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Tomáš B. 11.11.2020

Hành động: STK ČT - Osobní vozidlo bez emisí

Mária H. 09.11.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Martin N. 06.11.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Kamil D. 02.11.2020

Hành động: STK ČT - Přívěsný vozík nákladní do 750 kg O1

Richard R. 22.10.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Rostislav M. 21.10.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Karel H. 21.10.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Petr Š. 14.10.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Petr D. 14.10.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Evelina P. 09.10.2020

Hành động: STK ČT - nákladní vozidlo do 3,5 t + emise nafta

Martin V. 09.10.2020

Hành động: STK ČT - nákladní vozidlo do 3,5 t + emise nafta

David C. 08.10.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Jaroslav R. 06.10.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Pavel K. 05.10.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Marian K. 01.10.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Jan J. 29.09.2020

Hành động: STK ČT - Přívěsný vozík nákladní do 750 kg O1

Jiří F. 25.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Oldřich S. 24.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Milan M. 23.09.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Vladimír K. 23.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Kristina P. 22.09.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Zbyšek M. 18.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Monika P. 16.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Henryk N. 15.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Zdenek V. 14.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Anton G. 11.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Kamil O. 11.09.2020

Hành động: STK ČT - motocykl

luboš S. 08.09.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Emil R. 08.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Jakub L. 08.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Dagmar H. 07.09.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Patrik G. 29.08.2020

Hành động: STK ČT - motocykl

Linda M. 19.08.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Kielkowski R. 14.08.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Kielkowski R. 14.08.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Ludvík J. 13.08.2020

Hành động: STK ČT - Přívěsný vozík nákladní do 750 kg O1

Roman Ž. 12.08.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Petr P. 11.08.2020

Hành động: STK ČT - motocykl

Jan H. 03.08.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Tomáš G. 29.07.2020

Hành động: STK ČT - tažné zařízení

Dan R. 29.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Karolína D. 28.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Lenka S. 22.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise LPG

Martin N. 21.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise LPG

Peter N. 15.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Petr L. 15.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Marián M. 14.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Marek W. 13.07.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Roman S. 13.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise LPG

Radim C. 09.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Tomáš B. 06.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Jolanta W. 03.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Marian G. 01.07.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Petr V. 30.06.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Tomáš I. 30.06.2020

Hành động: STK ČT - motocykl

petr k. 27.06.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín

Libuše M. 26.06.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Roman Z. 26.06.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise nafta

Patrik W. 26.06.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Patrik W. 26.06.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Petr Č. 24.06.2020

Hành động: STK ČT - evidenční kontrola

Marian G. 24.06.2020

Hành động: STK ČT - osobní vozidlo + emise benzín