Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Studio hypnózy a osobního rozvoje


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
individuální konzultace 60min 60 min. 900 Kč Đặt hàng
individuální konzultace 90min 90 min. 1.300 Kč Đặt hàng
individuální konzultace 120min 120 min. 1.700 Kč Đặt hàng
párová konzultace 60min 60 min. 1.100 Kč Đặt hàng
párová konzultace 90 min 90 min. 1.600 Kč Đặt hàng