Surrealism in Prague, z.s.
Salvador Dalí Enigma Exhibition


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Prohlídka s průvodcem - ČESKY 60 min. 300,00 Kč
Prohlídka s průvodcem - ANGLICKY 60 min. 300,00 Kč
Prohlídka s průvodcem - ITALSKY 60 min. 300,00 Kč