Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

UROGYN MEDICO s.r.o.
Odběrové místo Praha 2 - Wilsonova 301/10 | Antigenní testy


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Antigenní test POJIŠTĚNEC 15 min. Thanh toán BH Đặt hàng
Antigenní test SAMOPLÁTCE 15 min. 400 Kč Đặt hàng