Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

UROGYN MEDICO s.r.o.
Odběrové místo Praha 2 - Wilsonova 301/10| PCR test


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Standardní PCR test na COVID-19 včetně lékařského potvrzení 15 min. 1.300 Kč Đặt hàng