UROSPOL Brno s.r.o.
Urologie Zahradníkova Brno


Chọn một dịch vụ
Urospol Ambulance I.
Urospol Ambulance II.
Urospol Ambulance III.

Urospol Ambulance II.

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Prvovyšetření -nový pacient 15 min. Thanh toán BH