VAGA-VK s.r.o
Pilates Agnes BD


Chọn một dịch vụ
Pilates

Pilates

Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động [tối thiểu] Giá mỗi hành động Yêu thích
Pilates Individuálna lekcia 60 min. 500,00 Kč
Diastáza - diagnostika 30 min. Miễn phí