Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace
Konzultace se zákonnými zástupci žáků 9. ročníku


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Individuální konzultace s rodiči žáků 9. ročníku 10 min. Miễn phí Đặt hàng