Chọn một danh mục hành động

Tanvald

Nhiệm vụ

Odběr krve
Độ dài của hành động: 15 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng
OGTT
Độ dài của hành động: 180 min.
Giá mỗi hành động: Thanh toán BH

Đặt hàng