Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Obec Dolní Životice
Tělocvična


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Pronájem 60 min 60 min. 100 Kč Đặt hàng
Pronájem 90 min 90 min. 150 Kč Đặt hàng
Pronájem 120 min 120 min. 200 Kč Đặt hàng