Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o. - Práce neschopní nemohou tuto rezervaci využít - mohou využít osobně ranního zápisu.
Rehabilitační centrum Havířov - Široká


Ôn tập

Marie Š. 03.12.2021

Hành động: Příjem lékařem

Vlasta L. 02.12.2021

Hành động: Příjem lékařem

Andrea S. 24.11.2021

Hành động: Příjem lékařem

Dagmar M. 23.11.2021

Hành động: Příjem lékařem

Dominika Š. 15.11.2021

Hành động: Příjem lékařem

Milada I. 12.11.2021

Hành động: Příjem lékařem

Lenka K. 04.11.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jiřina D. 03.11.2021

Hành động: Příjem lékařem

Michaela J. 02.11.2021

Hành động: Příjem lékařem

Petra B. 27.10.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jan H. 25.10.2021

Hành động: Příjem lékařem

Pavlína J. 18.10.2021

Hành động: Příjem lékařem

Dominika V. 13.10.2021

Hành động: Příjem lékařem

Pavlína B. 12.10.2021

Hành động: Příjem lékařem

Grzegorz G. 06.10.2021

Hành động: Příjem lékařem

Táňa C. 27.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Táňa C. 27.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Dana B. 27.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Liběna R. 20.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Ondřej Š. 20.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Václav M. 15.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Pavel M. 14.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Monika K. 08.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Halina K. 08.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Anna C. 01.09.2021

Hành động: Příjem lékařem

Petr F. 23.08.2021

Hành động: Příjem lékařem

Michal V. 23.08.2021

Hành động: Příjem lékařem

Vlasta S. 05.08.2021

Hành động: Příjem lékařem

Anna M. 04.08.2021

Hành động: Příjem lékařem

Petr P. 02.08.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jana K. 29.07.2021

Hành động: Příjem lékařem

Lenka B. 28.07.2021

Hành động: Příjem lékařem

Věra N. 21.07.2021

Hành động: Příjem lékařem

Silvie G. 19.07.2021

Hành động: Příjem lékařem

Robert V. 30.06.2021

Hành động: Příjem lékařem

Markéta P. 17.06.2021

Hành động: Příjem lékařem

Ivana P. 13.06.2021

Hành động: Příjem lékařem

Josef T. 11.06.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jana S. 09.06.2021

Hành động: Příjem lékařem

Veronika G. 09.06.2021

Hành động: Příjem lékařem

Naďa C. 07.06.2021

Hành động: Příjem lékařem

Naděžda J. 24.05.2021

Hành động: Příjem lékařem

Magdaléna S. 13.05.2021

Hành động: Příjem lékařem

Tomáš D. 12.05.2021

Hành động: Příjem lékařem

Martin K. 12.05.2021

Hành động: Příjem lékařem

Marta Z. 12.05.2021

Hành động: Příjem lékařem

Anna J. 28.04.2021

Hành động: Příjem lékařem

Bohuslav F. 26.04.2021

Hành động: Příjem lékařem

Veronika J. 21.04.2021

Hành động: Příjem lékařem

Iva G. 21.04.2021

Hành động: Příjem lékařem

Lubomír C. 20.04.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jiřina L. 13.04.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jiří Z. 12.04.2021

Hành động: Příjem lékařem

Vladislav V. 07.04.2021

Hành động: Příjem lékařem

Lubomír N. 02.04.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jindřiška J. 30.03.2021

Hành động: Příjem lékařem

Radim B. 29.03.2021

Hành động: Příjem lékařem

Lucie C. 27.03.2021

Hành động: Příjem lékařem

Markéta D. 25.03.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jiří N. 24.03.2021

Hành động: Příjem lékařem

Markéta S. 18.03.2021

Hành động: Příjem lékařem

Petr H. 16.03.2021

Hành động: Příjem lékařem

Konstantin P. 04.03.2021

Hành động: Příjem lékařem

Vojtěch D. 23.02.2021

Hành động: Příjem lékařem

Naděžda M. 22.02.2021

Hành động: Příjem lékařem

Vlastik J. 17.02.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jarmila B. 17.02.2021

Hành động: Příjem lékařem

Roman J. 04.02.2021

Hành động: Příjem lékařem

Miriam S. 01.02.2021

Hành động: Příjem lékařem

Nikola M. 01.02.2021

Hành động: Příjem lékařem

Dagmar C. 25.01.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jana R. 20.01.2021

Hành động: Příjem lékařem

Václav S. 19.01.2021

Hành động: Příjem lékařem

Pavla B. 18.01.2021

Hành động: Příjem lékařem

Hana P. 14.01.2021

Hành động: Příjem lékařem

Kateřina S. 13.01.2021

Hành động: Příjem lékařem

Jana J. 06.01.2021

Hành động: Příjem lékařem

Radek Z. 06.01.2021

Hành động: Příjem lékařem

Vladimíra B. 04.01.2021

Hành động: Příjem lékařem

Zdeňka F. 21.12.2020

Hành động: Příjem lékařem

Martina S. 17.12.2020

Hành động: Příjem lékařem

Miloslav B. 09.12.2020

Hành động: Příjem lékařem

Robert P. 18.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Leona P. 16.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Jarmila G. 11.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Marek P. 10.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Alena R. 09.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Jana H. 05.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Lenka M. 04.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Josef H. 04.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Pavel S. 02.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Libor H. 02.11.2020

Hành động: Příjem lékařem

Kamila K. 27.10.2020

Hành động: Příjem lékařem

Blanka K. 26.10.2020

Hành động: Příjem lékařem

Lenka S. 26.10.2020

Hành động: Příjem lékařem

Renáta P. 26.10.2020

Hành động: Příjem lékařem

Zuzana Z. 20.10.2020

Hành động: Příjem lékařem

Kateřina J. 12.10.2020

Hành động: Příjem lékařem

Hana M. 05.10.2020

Hành động: Příjem lékařem

Ivana P. 02.10.2020

Hành động: Příjem lékařem

Jan I. 30.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Anna H. 30.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Martina Č. 29.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Miroslava M. 24.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Jindřiška Ř. 21.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Jiří J. 21.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Pavlína S. 17.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Zuzana K. 17.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Jan W. 16.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Milena V. 14.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Lenka P. 10.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Dana R. 09.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Karin K. 04.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Lubomir G. 02.09.2020

Hành động: Příjem lékařem

Martin P. 31.08.2020

Hành động: Příjem lékařem

Jaroslava B. 27.08.2020

Hành động: Příjem lékařem

Marie P. 05.08.2020

Hành động: Příjem lékařem

Petra H. 31.07.2020

Hành động: Příjem lékařem

Ingrid H. 27.07.2020

Hành động: Příjem lékařem

Gabriela L. 21.07.2020

Hành động: Příjem lékařem

Petra G. 13.07.2020

Hành động: Příjem lékařem

Roman K. 08.07.2020

Hành động: Příjem lékařem

Marie S. 03.07.2020

Hành động: Příjem lékařem

Libor M. 01.07.2020

Hành động: Příjem lékařem

Lenka C. 29.06.2020

Hành động: Příjem lékařem

Rostislav D. 24.06.2020

Hành động: Příjem lékařem

otílie K. 24.06.2020

Hành động: Příjem lékařem