Để cung cấp cho bạn các dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie.

Rehabilitační centrum Havířov, s.r.o. - Práce neschopní nemohou tuto rezervaci využít - mohou využít osobně ranního zápisu.
Rehabilitační centrum Havířov - Široká


Nhiệm vụ

Hành động Độ dài của hành động Giá mỗi hành động Yêu thích
Příjem lékařem 30 min. Thanh toán BH Đặt hàng