Surrealism in Prague, z.s.
Salvador Dalí Enigma Exhibition


Giờ mở cửa

Thứ hai Đã đóng cửa
Thứ ba 12:00 - 19:00
Thứ tư 12:00 - 19:00
Thứ năm 12:00 - 19:00
Thứ sáu 12:00 - 19:00
Thứ bảy 10:00 - 19:00
Chủ nhật 10:00 - 18:00