Lợi ích cho nhà cung cấp (công ty)
bảng câu hỏi về sự hài lòng


Các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng và ý kiến ​​​​của họ về các dịch vụ được cung cấp. Một trong những cách hiệu quả để thu thập phản hồi từ người dùng là bảng câu hỏi về mức độ hài lòng Nhà cung cấp có thể gửi bảng câu hỏi cho người dùng sau khi kết thúc dịch vụ hoặc sau một khoảng thời gian nhất định sau khi sử dụng dịch vụ. Các bảng câu hỏi chứa nhiều câu hỏi khác nhau liên quan đến chất lượng dịch vụ, thái độ của nhân viên, thiết bị và các yếu tố khác. Người dùng có thể hoàn thành khảo sát trực tuyến.

Tôi có một công ty và tôi muốn khách hàng đặt hàng trực tuyến miễn phí.

Thử miễn phí
Tôi có một công ty và tôi muốn khách hàng đặt hàng trực tuyến miễn phí - ảnh
Dành cho những người không muốn xếp hàng chờ đợi. Tereza và Adéla sử dụng hệ thống Dự trữ.